Verticale zoekmachines winnen terrein

De conventionele zoekmachine verliest autoriteit op het gebied van specifieke zoekopdrachten, zo blijkt uit de Nationale Search Engine Monitor van iProspect en RMI. In drie van de vijf onderzochte zoekcategorieën koersen internet(be)zoekers direct naar verticale zoekmachines, zoals YouTube, Facebook en NU.nl.

Muziekvideo’s

83 procent van de  Nederlandse zoekmachinegebruikers geeft aan direct in YouTube naar video’s te zoeken. Hiermee is de populaire video search engine de meest succesvolle, gespecialiseerde zoekautoriteit van dit moment.  Er is een leeftijdstrend aanwijsbaar: met het oplopen van de leeftijd, neemt het gebruik van YouTube af van 95 procent (< 34 jaar) naar 49 procent (> 65 jaar). Hoe ouder de internetgebruiker, hoe vaker deze teruggrijpt op de diensten van de conventionele zoekmachine.

Favoriete zoekmachine

Personen

In de zakelijke zoekcategorie naar personen wint de generieke zoekmachine het van de niche search engines. Gaat het om iemand uit de privésferen, dan voert Facebook de lijst aan. Hoe ouder de internetgebruiker, hoe vaker deze de generieke zoekmachine raadpleegt. Hoger opgeleiden laten zich leiden door de aard van de opdracht. Gaat het om een zakelijke zoekopdracht naar een persoon, dan gebruikt 3/10 het professionele platform LinkedIn en 1/10 Facebook. Gaat het om een privépersoon, dan wendt bijna de helft zich tot Facebook en maakt slechts 5 procent gebruik van LinkedIn. Lager opgeleiden laten dit zakelijke platform links liggen en maken zowel zakelijk als privé in 44 procent van de gevallen gebruik van Facebook.

zoekmachine

Nieuwsartikelen

De helft van de internetgebruikers surft bij het zoeken naar nieuwsartikelen direct naar een nieuwssite. Bij middelbaar en hoger opgeleiden loopt dit op tot 57 procent. De reguliere zoekmachine staat op de tweede plek, een kwart van de Nederlands begint zijn zoektocht naar een nieuwsartikel hier. De Google zoekoptie nieuws valt minder goed in de smaak dan de optie afbeeldingen: 1/5 van de lager opgeleiden maakt van deze optie gebruik, maar het percentage ligt lager bij de middelbaar en hoger opgeleiden.

Foto’s en afbeeldingen

De generieke zoekmachine blijft het favoriet bij de zoekcategorie foto’s en afbeeldingen. Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan de Google zoekoptie afbeeldingen te benutten en nog eens 35 procent zoekt via de standaard zoekbalk. Het gebruik van de zoekoptie afbeeldingen neemt toe, naarmate de leeftijd afneemt. Eén niche zoekmachine scoort opvallend hoog onder de lager opgeleiden: Facebook. 12 procent begint zijn of haar zoektocht naar afbeeldingen bij dit sociale platform, tegenover 1 en 0 procent van de middelbaar en hoger opgeleiden.

Hoewel ik bij dit soort onderzoeken altijd moeite heb met de absolute cijfers, die inuïtief nogal hoog uitvallen. Verhoudingen zijn wel interessant om te zien.

Over het onderzoek

Sinds 2002 onderzoeken iProspect en RMI de ontwikkelingen in het gebruik van zoekmachines in Nederland via een webvragenlijst. Nieuwe toevoeging dit jaar zijn insights in zoekgedrag in verticale zoekmachines en via de mobiele telefoon. De Nationale Search Engine Monitor werd uitgevoerd onder 997 Nederlandse internetgebruikers van 18 jaar of ouder en is representatief voor alle Nederlandse internetgebruikers.